Barack Obama "Azt gondoltam, újrakezdhetném. De most már tudom.."

Azt gondoltam, újrakezdhetném. De most már tudom, az ember sohasem tud teljesen újrakezdeni. Valójában nem. Azt gondolja, mindent a kezében tart, igazándiból azonban foglyul van ejtve, mint légy a pókhálóban. Lehet, hogy ezért tetszik a munkám. Egész nap csak számokkal van tennivalóm... és a végén mindig van egy eredmény. Mindennek van egy logikája, rendje. A számokra ráhagyhatja magát az ember.

Barack Obama "Megtanultam, hogy a világ brutális, kiszámíthatatlan.."

Megtanultam, hogy a világ brutális, kiszámíthatatlan, gyakran kegyetlen. A nagyszüleim nem ismerték ezt a világot, így értelmetlennek találtam olyan kérdésekkel nyugtalanítani őket, amikre úgysem tudják a választ. Amikor anyám hazajött a munkából, néha elmeséltem neki, miket láttam, hallottam, ő pedig simogatta a homlokom, hallgatott figyelmesen, megpróbálta nekem tisztázni ezeket a dolgokat... az ő hangja, a keze érintése jelentette nekem a biztonságot.

Barack Obama "Bármit csinálsz, a jövőben bármikor.."

Bármit csinálsz, a jövőben bármikor elővehetik és felhasználhatják ellened.

Barack Obama "We, the People, recognize that we have responsibilities.."

"We, the People, recognize that we have responsibilities as well as rights; that our destinies are bound together; that a freedom which only asks what's in it for me, a freedom without a commitment to others, a freedom without love or charity or duty or patriotism, is unworthy of our founding ideals, and those who died in their defense."

Barack Obama "Change will not come if we wait for some other..."

"Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek."

Barack Obama "The future rewards those who press on..."


"The future rewards those who press on. I don't have time to feel sorry for myself. I don't have time to complain. I'm going to press on."

Márai Sándor "Nem számíthatsz arra, hogy akad egyetlen ember is a világon, aki szavad, cselekedeted.."

Nem számíthatsz arra, hogy akad egyetlen ember is a világon, aki szavad, cselekedeted pontosan úgy érti majd meg, úgy fogja fel és magyarázza, ahogyan te elgondoltad. Mindig csak te tudod, mit akartál igazán: a világ annyit ért és lát csak szándékodból, amit az emberi értelem rejtélyes, torzító tükre felfog és visszatükröz.

Pál Feri: Vágyaink: szárnyak vagy börtönfalak? "Vannak rövid távú vágyaim, amelyek az élvezetre irányulnak.."

Vannak rövid távú vágyaim, amelyek az élvezetre irányulnak, középtávúak, amelyek az örömre hangolnak, és hosszú távúak, amelyek a boldogságra tesznek alkalmassá. Most már csak az a kérdés, hogy milyen irányban áll az életem. Ha ugyanis nekem hosszú távú céljaim is vannak, akkor a rövid, a közép- és a hosszú távú vágyaimat ennek megfelelően tudom rendezni, és meg tudom mondani, milyen irányban áll az életem. Különben a vágyaim rendezetlenül maradnak, s végül szétcincálnak engem. A legfontosabb kérdés tehát az, hogy vannak-e olyan álmaim és céljaim, amelyek hosszú távon meghatározzák az életemet? Ha nincsenek, és a különféle vágyaim ezerféle irányba hajszolnak egyszerre, az egy idő után ellehetetleníti az örömöt, a boldogságot, és az önmegvalósítás akadályává válik.

Konfucius "A szép mindenütt jelen van, csak kevesen veszik észre. "

A szép mindenütt jelen van, csak kevesen veszik észre.

Müller Péter "Ez a legnehezebb manapság, ugye tudod?... Hogy hiányzik - nem is a szeretet - hanem a jóság.."

Ez a legnehezebb manapság, ugye tudod?... Hogy hiányzik - nem is a szeretet - hanem a jóság. Ha valaki jó hozzánk, hirtelen melegünk lesz. Érezted már?... Hogy átsuhan rajtad valami megnevezhetetlenül kellemes érzés. Sőt, meg is lepődsz, hogy ilyesmi van még egyáltalán. Egy jó szó, egy jó tett - és szinte megszédülsz... Érezted már?

Lucio Della Seta "Élj és cselekedj úgy, mintha minden tőled függene, ugyanakkor tudd és örvendezz azon, hogy ez nem igaz."

Élj és cselekedj úgy, mintha minden tőled függene, ugyanakkor tudd és örvendezz azon, hogy ez nem igaz.

Dr. Ranschburg Jenő: Visszatalálunk egymáshoz? "Az egyik lányom rettenetesen nehezen serdült.."

Az egyik lányom rettenetesen nehezen serdült. Kétségbeesve vártam az időt, hogy legyünk már túl rajta. Először akkor éreztem, hogy kifelé tartunk ebből a szakaszból, amikor olyan kedvesen, elfogadóan lenéző kezdett lenni velem. 'Jól van, apu, jól van.' A serdülő ellenérzése, az a hatalmas belső vágy, hogy ne irányítsa őt belülről a szülő, mindennapi dolgokban jelenik meg. 'Rettenetes, ahogy az apu csámcsog! És ahogy öltözik! Még mindig azt viseli, ami a hetvenes években volt divat - szégyenkezem mellette!” Tehát rengeteg látszólagos apróság van, amit alig bír elviselni, de higgyék el: ő kifejezetten keresi ezeket az idegesítő dolgokat. Ebben a konfliktusban ugyanis az a csodálatos, hogy borzasztóan fontos a gyerek számára. Erre a konfliktusra szükség van, mert a valódi identitáson alapuló élet valójában ennek a konfliktusnak a megoldására épül. Éppen ezért pszichológusként nem öröm a számomra, ha ennek a krízisnek az elmaradását látom.

Prof. Dr. Bagdy Emőke "Nem azok az életélvezők, akiknek minden dologból a legjobb van.."

Nem azok az életélvezők, akiknek minden dologból a legjobb van, hanem azok, akik a legjobbat tudják kihozni abból, amijük van.

Popper Péter "Nincs olyan inga, amelyik csak az egyik irányban leng ki!"

Nincs olyan inga, amelyik csak az egyik irányban leng ki! Ha a sors nagy örömöket hozott, elhozza a nagy szenvedéseket is. Persze lehet apró örömök és pirinyó bánatok között is élni... De érdemes?

Pál Feri "Ha valaki nem kap segítséget abban, hogy az életét segítő módon értelmezni tudja.."

Ha valaki nem kap segítséget abban, hogy az életét segítő módon értelmezni tudja a gyermekkorában átélt fájó tapasztalatait, akkor könnyen beleragadhat a sérelmeibe. Megrekedhet a fájdalmaiban. Akkor - lehet akár 20, akár 75 éves - lakik benne egy kisgyerek, akit elutasítottak, megsebeztek, és aki hasonló élethelyzetekben felnőttként is meglepően heves érzelmi reakciókat mutat, és maga sem érti, hogy egyetlen mondat miért billenti ki az egyensúlyából. Néha tehát szükséges visszamennünk a múltba, elbeszélgetni gyerekkori önmagunkkal, megkérdezni tőle, mit élt át, mire vágyott - és már felnőttként értelmet adni valaminek, amiben nem kaptunk segítséget akkor, amikor szükségünk lett volna rá. Jó, ha tudjuk: ezeknek az eseményeknek egy részét el is felejtettük, ami megmaradt belőlük, az csak az érzés, a fájdalom. Ahol tehát meglepő, a helyzethez nem igazodó érzelmi reakcióink támadnak, ott általában olyan régi történet van elásva, amelyre nem is emlékszünk. Ilyenkor érdemes elkezdeni nyomozni - mi lehetett az eredeti történet?

Gary Chapman "Ha igazán szeretünk, akkor is hűségesek maradunk, amikor nehéz szeretni.."

Ha igazán szeretünk, akkor is hűségesek maradunk, amikor nehéz szeretni. Kitartóan szeretni pedig csak akkor tudunk, ha úgy döntünk, hogy jobban szeretjük az embereket, mint ahogy megérdemlik.

Zilahy Lajos "Vannak pillanatok, amelyek mint parányi tűk megakadnak az ember húsában és idegszálaiban."

Vannak pillanatok, amelyek mint parányi tűk megakadnak az ember húsában és idegszálaiban. Amik oly élesen és mélyen vágódnak be az emlékezetbe, hogy az idő sohasem tudja kimosni belőlünk. Halk pillanatok ezek, csak a halk pillanatok fúródnak ilyen mélyre. Az élet hangos, nagy pillanatait gyakran előszedi az ember, minden alkalommal kiszínezi, átfesti, az érdekes, nagy pillanatok lassanként megkopnak, elhalnak a boros asztalok felett a szivarfüstben. Csak azok a pillanatok az örökkévalók, amiket nem lehet elmondani. Ezek a kis meztelen pillanatok szemérmesen elbújnak a szívben, így élik magányos életüket.

Arthur Schopenhauer "Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs.."

Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs. Ez a magatartás több nyomorúságot okozott már az emberiségnek, mint az összes háború és járvány együttvéve.

Müller Péter "A világból ezerféle adás árad, de te - rádiós hasonlattal - csak azt fogod a sugárzásokból.."

A világból ezerféle adás árad, de te - rádiós hasonlattal - csak azt fogod a sugárzásokból, amire a lelked rá van hangolva. A potméter ott van benned. Mindenre neked kell ráhangolódni, és abban a pillanatban, amikor belül ráállsz - mondjuk a 'szép zene' hullámhosszára -, a szép muzsika egyszer csak hallhatóvá válik számodra. Nem azért, mert véletlenül kifogtad az űrből, hanem mert belül már megteremtetted a megvalósulás feltételeit. Így vagy mindennel. Így vagy ezzel az írásommal is. Csak akkor érint meg, ha ráhangolódtál. Igazából előbb tudtad már, mielőtt elolvastad.

Pál Feri: Sors és önismeret "Tudtátok ti azt, hogy az életünk minden történetét szabadságunkban áll újból befejezni.."

Tudtátok ti azt, hogy az életünk minden történetét szabadságunkban áll újból befejezni, úgy, ahogyan akarjuk? Az én szüleim nem élnek már, de ez egy kicsit sem lehetetleníti el azt, hogy beszélgessek velük. Idebenn. Csodálatos élmény, amikor valamit felismerek például az anyukámmal való kapcsolatomban, és azt mondom: „Bocsáss meg, anya!”. Ettől a pillanattól kezdve kettőnk története ezzel a fölkiáltással fejeződik be, nem azzal, hogy ő meghal. Életem valamennyi történetét befejezhetem, a legfájdalmasabbat, a legnyomorultabbat, a legszívbemarkolóbbat is. Még ott is, ahol a halálos sebet megkaptam, van annyi szabadságom, hogy írjak egy utolsó jelenetet. Egy zárójelenetet. Én vagyok a rendező! Éppen ezért onnan tudhatjuk, hogy valaki elakadt a fejlődésben, ha az élete történetét ugyanúgy mondja el ötven éven keresztül. Akkor ugyanazt a filmet rendezi egy fél évszázadon át, holott az ő történetét meg lehetne már másképp is írni.

Anthony de Mello "Szókratész szentül meg volt győződve arról, hogy a bölcs ember ösztönszerűleg igénytelen életet él.."

Szókratész szentül meg volt győződve arról, hogy a bölcs ember ösztönszerűleg igénytelen életet él. Ő maga még cipőt sem hordott; ugyanakkor a piac szelleme sokszor rabul ejtette, és kiment, hogy az árukban gyönyörködjék. Amikor egy barátja az iránt érdeklődött, hogy miért teszi ezt, Szókratész így válaszolt: 'Azért szeretek odamenni, mert ott fedezem fel, hogy annyi minden nélkül is tökéletesen boldog vagyok'. Az igazi tudás nem annak az ismerete, hogy mit akarsz, hanem annak a megértése, hogy mire nincs szükséged.

Popper Péter "Arthur Miller A bűnbeesés után című darabjában a hősnő így szól a szeretőjéhez:"

Arthur Miller A bűnbeesés után című darabjában a hősnő így szól a szeretőjéhez: 'Te, én olyan retteneteset álmodtam az éjjel: szültem egy hülyegyereket! Úgy éreztem, hogy ebbe bele kell dögleni, és akkor arra gondoltam, hogy ha meg tudnám csókolni, talán minden könnyebb lenne. Talán meg tudnám szeretni. Akkor ráhajoltam erre a hülyén vigyorgó, nyálas arcra, megcsókoltam – és egyszerre minden teher lehullott rólam. Tudod, azt hiszem, így vagyunk a saját életünkkel is.' Igen. Néha kicsit formátlanra alakítjuk magunkat és az életünket, nem olyanra, ami megfelelne az ideáljainknak, mégsem tehetünk mást – mivel ez az egyetlen életünk –, mint hogy megpróbáljuk szeretni. A világgal akkor lehet különbékét kötni, ha az ember kibékül önmagával, és fölvállalja, hogy olyan, amilyen. Amíg ez nem történik meg, addig azt sem tudjuk elhinni, hogy mások szerethetnek minket, mert mi sem szeretjük önmagunkat.

Gyökössy Endre "Ha futunk a félelem elől, utolér, befog és ő használ minket: kihasznál és elhasznál.."

Ha futunk a félelem elől, utolér, befog és ő használ minket: kihasznál és elhasznál. De ha szembefordulunk vele, akkor mi használjuk fel a félelmet, mint sas a rázúduló vihart: szembefordul vele és fölébe emelkedik - éppen a vihar ereje segítségével. Minden legyőzött félelem fölfelé emel!

Mark Twain "Őrizkedjünk azoktól, akik lekicsinylik törekvéseinket!"

Őrizkedjünk azoktól, akik lekicsinylik törekvéseinket! A törpék mindig így tesznek, míg az igazán nagyok azt éreztetik velünk, hogy mi is azzá válhatunk.

Tendzin Gjaco "Ha képesek vagyunk átformálni gondolatainkat, érzelmeinket s magatartásunkat.."

Ha képesek vagyunk átformálni gondolatainkat, érzelmeinket s magatartásunkat, akkor nemcsak hogy könnyebben megbirkózunk a szenvedéssel, hanem eleve sokkal kevesebb szenvedés vár ránk.

Biegelbauer Pál "Aki egy kapcsolatban dominanciára törekszik.."

Aki egy kapcsolatban dominanciára törekszik, azaz felül akar kerekedni a másikon, irányítani akarja őt, az a saját gyengeségéről, mélyen rejlő önbizalomhiányáról tesz tanúságot. Aki valóban erős, az nem törekszik irányításra, mert úgyis ő irányít, ami annyit jelent, hogy őrködik mindkettőjük szabadságán.

Müller Péter "Szeretni nem lehet szkafanderben - csakis meztelenül. Aki szeret: védtelen."

Szeretni nem lehet szkafanderben - csakis meztelenül. Aki szeret: védtelen.

Böjte Csaba: Hidak egymáshoz "A gyerek olyannak látja magát, amilyennek a te szemed tükre mutatja.."

A gyerek olyannak látja magát, amilyennek a te szemed tükre mutatja. De ez így van velünk, felnőttekkel is. Ha hazafelé egy pattanásos legényke csodálattal megbámulja a fiatal lánykát, az a hölgy kivirágzik. Van egy kolléganőm, egy idősebb hölgy, akinek a férje nagyon szépen tud bókolni, minden alkalmat megragad, hogy kedvesen megdicsérje a haját, a ruháját. A kolléganőm ilyenkor mindig azt mondja a férjének: te vén csacsi, hagyd már abba – de tudom, ha abbahagyná, szomorú lenne. Jólesik neki. Legalább tíz évvel megfiatalítja, hogy a férje állandóan udvarol neki. A meccsen a nagy, benga hokistáknak is jólesik, hogy a lelátón ezren üvöltik: mindent bele, hajrá, fog ez menni! Mindannyiunknak nagy szükségünk van arra, hogy drukkoljanak nekünk, hogy bátorítsanak, biztassanak, lelkesítsenek bennünket. Olyan nehéz volna ezt nap mint nap megadni egymásnak?

Carl Gustav Jung "Aki a szerelemben be akarja biztosítani magát, hogy meg ne égesse az ujját.."

Aki a szerelemben be akarja biztosítani magát, hogy meg ne égesse az ujját, semmit se kockáztasson, az a leghatásosabban lehetetlenné teszi, hogy igazi tapasztalatra és mély kapcsolatra tegyen szert. A Himaláját sem lehet megmászni a moziban. A szerelem csak akkor jutalmaz meg bennünket, csak akkor hoz az életünkbe csodákat, ha komolyan vesszük, és odaadjuk magunkat neki. A szerelem nem olcsó dolog, s őrizkednünk kell attól, hogy magunk tegyük olcsóvá.

Müller Péter "Amit hétköznapi értelemben valóságnak nevezünk, az nem más, mint tudattalan tartalmaink sorssá válása.."

Amit hétköznapi értelemben valóságnak nevezünk, az nem más, mint tudattalan tartalmaink sorssá válása. Ezért mindabból, ami velünk történik, meg lehet látni, mi lakott bennünk. A megismerés nem egyéb, mint ráismerni önmagamra életem eseményeiben: azért ilyen az életem, mert belőlem született.

Albert Einstein "Bárki úgy határoz, hogy az Igazság és a Tudás ítészeként útra kél.."

Bárki úgy határoz, hogy az Igazság és a Tudás ítészeként útra kél, biztos lehet benne, hogy hajótörést szenved az istenek hahotájának elsöprő viharában.

Popper Péter: Lélekrágcsálók "A pozitív gondolkodás fogalma eredetileg egy ősi buddhista hagyomány nyomán jött létre"

A pozitív gondolkodás fogalma eredetileg egy ősi buddhista hagyomány nyomán jött létre. Fönnmaradt egy legenda, miszerint Buddha és a tanítványai néztek egy döglött kutyát. Mester, nézd, a halál, a bomló hús, a rothadó tetem milyen rettenetesen visszataszító! Milyen undorító, ha csak az marad meg egy lényből, ami belőle a test! - mondták a tanítványok. Buddha odanézett, és azt mondta: igen, de milyen szép fehér foga van! Ez a pozitív gondolkodás alaptörténete. Innen nőtt ki. Vagyis nem arról van szó, hogy a negatív élményeinket, a keserveinket, a bánatainkat hazudjuk el pozitívnak. Arról van szó, hogy fogadjuk el ezeket olyannak, amilyenek a valóságban, de ha van bennük valami pozitív, akkor azt is vegyük észre.

Kurt Cobain "Nobody dies a virgin ... life fucks us all"

Nobody dies a virgin ... life fucks us all

Pál Feri - Vágyaink: szárnyak vagy börtönfalak? "Úgy érzed, hogy veled szemben egy irgalmatlanul nagy igazságtalanságot követtek el.."

Úgy érzed, hogy veled szemben egy irgalmatlanul nagy igazságtalanságot követtek el. Mi a vágyad most? 'A bosszú! Pusztuljon el, aki velem ezt tette!' Oké, itt azonban nem szabad megállni - e mögött azért van valami mélyebb vágyad is? 'Persze hogy van! Azért vágyom erre, mert így meg tudnám élni, hogy van igazság a földön!' Tehát akkor a mélyebb vágyad az, hogy biztos lehess benne: van igazság a földön! Ha ez bebizonyosodik, van-e még ennél is mélyebb vágyad? 'Ha belegondolok, van… Mert mit érek azzal, hogy van igazság a földön, ha közben nincs, aki szeret?' Akkor az, hogy szeressenek, mélyebb vágy! Ezt egyszer próbáljátok ki, mert döbbenetes felfedezésre fogtok jutni: előbb-utóbb a legrettenetesebb vágyaink is előjelet váltanak! Nincs az a pusztító érzelem, ami mögött ne lenne valami még mélyebb vágy, és a negatívum egyszer csak ne váltana pozitívumra. Ez mindig megtörténik! Kiderül, hogy az ember szívének mélyén sosincsenek pusztító, romboló indulatok – ott mindig gyönyörűségesen szép, pozitív vágyak vannak! Ez egy csoda!

Tendzin Gjaco "Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen.."

Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent, az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és aztán úgy hal meg, hogy sohasem élt igazán.

Müller Péter "A megismerés ott kezdődik, amikor fölfedezem, hogy ebben a közös lázálomban.."

A megismerés ott kezdődik, amikor fölfedezem, hogy ebben a közös lázálomban, ebben a kollektív létrontásban én magam mennyire vagyok részes, mekkora az a gerenda, amit a saját szememben nem veszek észre. Ha csak annyit látok a világból, hogy az elvetemült és pocsék, és az emberek kétségbeejtően sötétek benne, az nem megismerés, mert saját felelősségemre nem döbbentem rá. Így aztán föl sem tudok ébredni a saját káprázatomból. Mint az őrültek az elmegyógyintézetben, meg vagyunk győződve arról, hogy valami hatalmas félreértés miatt kerültünk ide, mi, egyedül normálisak.

Hermann Göring "Az embereket mindig könnyű a vezérek uralma alá hajtani.."


Az embereket mindig könnyű a vezérek uralma alá hajtani ... Csak annyit kell tenned, hogy elhiteted velük, hogy támadás alatt állnak, el kell ítélned a pacifistákat, amiért hiányzik belőlük a hazafiság és mert veszélyeztetik az országot. Ez minden országban éppúgy működik.

Dr. Ranschburg Jenő: Visszatalálunk egymáshoz? "Évekkel ezelőtt a fiam odajött hozzám, és azt mondta:"

Évekkel ezelőtt a fiam odajött hozzám, és azt mondta: 'Apu, van egy nagy problémám, segíts megoldani!' Ilyenkor az ember kihúzza magát – hát nem hiába vagyok pszichológus, a tizenéves fiam hozzám fordul a gondjaival! Ez nagy dolog! Meg is próbáltam valami használható megoldást ajánlani. A gyerek elgondolkodott: 'Igen apu, ez jó. De… ezért és ezért nem használható.' Hát van benne valami, mondok egy másikat. Megint ugyanaz jött: 'Igen, apu, ez is jó, de…' Ilyenkor az ember már nyel egyet. Harmadikat már nehéz, a legtöbb szülő ezt nem is vállalja. Én még egy harmadikat is vállaltam. Természetesen ugyanaz a válasz jött: 'igen, de'. Aztán a gyerek megköszönte szépen, hátat fordított, és a hátából sütött a gúny. 'Tessék! Ennyit érnek az ősök!' És én tudtam, hogy ez kell neki: bizonyíték arra, hogy mindannak, amit rólam kicsi fiú korában gondolt, a kilencven százaléka nem igaz. Hogy egy esendő ember vagyok. Neki kellenek erre a bizonyítékok, hogy önmagává tudjon válni. A szülők nagyon nehezen viselik azt a folyamatot, amikor a gyerekük szemében leértékelődnek, pedig ez elkerülhetetlen, mert azon a magas szinten, ahol a gyerek minket korábban elképzelt, nem lehet az életet leélni. Egyértelműen értékvesztésnek kell történnie, hogy ne alulról fölfelé kelljen ránk néznie, hanem egy síkban legyen a tekintetünk.

Ronald David Laing "A születés pillanatától fogva, amikor a kőkorszaki csecsemő.."

A születés pillanatától fogva, amikor a kőkorszaki csecsemő szemben találja magát a huszadik századi anyával, a csecsemő ki van téve azoknak a szeretet névvel illetett durva erőknek, amelyeknek az anyja, az apja, a nagyszülei és a dédszülei is ki voltak téve. Ezek az erők legfőképpen rejtett képességei többségének megsemmisítésével foglalkoznak, és ebben egészében véve sikeresek. Az új emberi lény úgy tizenöt éves korára olyan lesz, mint legtöbbünk: egy félőrült teremtmény, aki többé-kevésbé alkalmazkodott egy őrült világhoz. Korunkban ez a normális.

Biegelbauer Pál "Vannak az életünkben váratlan kegyelmi pillanatok, amikor nem tudjuk nem észrevenni.."

Vannak az életünkben váratlan kegyelmi pillanatok, amikor nem tudjuk nem észrevenni, hogy ki is igazán a másik. Amikor annak látjuk őt, aki és amilyen: minden elképzelést messze felülmúló csodának. Felragyog előttünk, szép, gyönyörű, hibátlan. Bensőnkben a szívünkre öleljük, és általa szívünkre öleljük a mindenséget. Szerelmesek lettünk. Szép lesz a világ, és mi magunk is elkezdünk ragyogni. Azzal sem törődünk immár, hogy mit szólnak hozzá a többiek. Tudjuk, hogy a véleményük szerint mi nem vagyunk normálisak, de mit számít? Ráébredünk, hogy csak a boldogtalanságot tekintik norma szerintinek, hisz a normát megszabó többség az. Boldogan vagyunk abnormálisak.

Popper Péter: Lélekrágcsálók "Mindig azt kell bizonygatni szavakban és jelszavakban, ami nincs.."

Mindig azt kell bizonygatni szavakban és jelszavakban, ami nincs, amiben valakinek fogyatékossága vagy hiánya van – ami van, az nem szorul igazolásra. Erre szoktam példaként felhozni azokat a férfiakat, akik állandóan a szexuális teljesítményükkel dicsekszenek társaságban, és mindenkinek arról ömlengenek, mennyire bomlanak utánuk a nők, és miféle kalandjaik vannak, voltak, lesznek. Ezektől az uraktól már harminc perc elteltével bátran meg lehet kérdezni: mióta tetszik potenciazavarokkal küzdeni?

Carl Gustav Jung "Nincs az az átlátszó érv, amelyet az ember latba nem vet, ha az meggyőződése mellett szól.."

Nincs az az átlátszó érv, amelyet az ember latba nem vet, ha az meggyőződése mellett szól. Ilyenkor a legerősebb ellenérvek is egyszerűen leperegnek, mivel az érzelmek erősebbek minden logikánál. Még egyébként igen intelligens, művelt és tapasztalt embereknél is valóságos vakságot figyelhetünk meg, ha olyasmiről van szó, amibe érzelmileg erőteljesen belevonódtak. Milyen gyakran tapasztaljuk, hogy egy egyszeri kellemetlen benyomás hatására sok ember rendíthetetlen hamis ítéletet fogalmaz meg, amelyet nem képes megingatni a metsző logika sem.

Feldmár András: A barna tehén fia "Az engedelmesség a legrosszabb ebben az egészben."

Az engedelmesség a legrosszabb ebben az egészben. Minden szótlan engedelmességgel precedenst teremtünk, a neurózist növeljük. Előbb-utóbb minden neurotikus, hallgatásra épülő rendszer megbukik, de sokan, sokat kell, hogy szenvedjenek mások hallgatása miatt. Az ember vagy istennek képzeli magát, vagy féregnek. Ez az isten-féreg komplexus a párkapcsolatokban is létezik. A féreg a legalja, nincs gerince, belül puha, szüksége van az istenre, különben nem is élne. A pszichoterápia arra való, hogy az emberi kapcsolataiban senki ne érezze magát se istennek, se féregnek.

Dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai "Egy néhány évvel ezelőtti felmérés szerint.."

Egy néhány évvel ezelőtti felmérés szerint a vidéki nagyvárosokban élő családok 13-14 éves lánygyerekei előbb létesítenek orális szexuális kapcsolatot, mint csókolóznak. Vajon ezek a 13-14 éves lányok sokszor láthatták otthon, hogy a szüleik mély érzésből megcsókolják, megpuszilják egymást, vagy megérintik egymás vállát, megsimogatják egymás kezét? Nem hiszem. Mivel pedig nem látták kiskoruktól kezdve a szeretetnek és az intimitásnak ezeket a megnyilvánulási formáit, nem is tanulták meg használni őket. Megkérdeztem pár fiatal lányt, hogy miért hajlandók bemenni a diszkó vécéjébe orális szexre. Az egyikük azt válaszolta, hogy 'azért, mert arra a rövid időre azt éreztem, hogy valaki csak rám figyel, és engem szeret'.